06 01 2024

کاشت نهال به یاد شهدای بمباران شیمیایی سردشت

کاشت 122 نهال بلوط در محوطه دانشکده هنر و معماری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، انرژی، محیط زیست و گروه بلوط بانان پا به رکاب با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه کردستان، به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای بمباران شیمیایی شهر سردشت اقدام به کاشت 122 نهال بلوط در محوطه دانشگاه کردند.   رئیس دانشگاه کردستان در این مراسم اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هدیه گرانبهایی است که ما می‌توانیم به آیندگان هدیه دهیم.  رئیس دانشکده هنر و معماری و اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشکده نیز در این مراسم مشارکت داشتند. برنامه ریزی این مراسم توسط دکتر ویسی هیات علمی دانشکده هنر و معماری و با مشارکت انجمن های علمی معماری و محیط زیست شکل گرفت.