28 05 2023

نشست تخصصی در راستای شهر خلاق موسیقی

نشست تخصصی بررسی راهکارهای ارتقای سطح گردشگری سنندج برگزار شد

نشست تخصصی بررسی راهکارهای ارتقای سطح گردشگری سنندج( بر مبنای شهر خلاق موسیقی) روز شنبه ششم خرداد با حضور نمایندگانی از شورای شهر،شهرداری و میراث فرهنگی و به میزبانی دانشکده هنر و معماری برگزار شد. در این نشست که به همت انجمن علمی معماری راه اندازی شده بود حاضرین در خصوص چالش های حوزه گردشگری شهر سنندج در راستای شهر خلاق موسیقی به بحث و گفتگو پرداختند.