11 03 2024

تقدیر از کارمندان دانشکده

تقدیر و تشکر از کارکنان دانشکده

طی مراسمی در شورای دانشکده هنر و معماری از زحمات و تلاش های تمامی کارمندان و کارکنان دانشکده قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

دکتر مولانایی رئیس دانشکده در این مراسم از مساعی، تلاش، جدیت، نظم در امور، فعالیت دلسوزانه و پشتکار فراوان کارکنان دانشکده تشکر نموده و پیشرفت دانشکده در راستای اهداف و برنامه های ارتقا را مرهون تلاش تمامی ارکان دانشکده عنوان نمودند.