08 05 2024

مراسم بزرگداشت روز معمار

جشن بزرگداشت روز معمار در دانشکده هنر و معماری

جشن بزرگداشت روز معمار در دانشکده هنر و معماری برگزار شد
در این مراسم که  اساتید، دانشجویان و تعدادی از اعضای هیات رئیسه دانشکده حضور داشتند، دکترصلاح الدین مولانایی رئیس دانشکده هنر و معماری  روز معمار را بهانە‌ای برای اندیشه و احترام برای این رشته و حرفه دانست و اظهار کرد: باید تلاش کنیم ادامه دهنده راه گذشتگان این حوزه باشیم.

وی با اشاره به اینکه رشتە معماری راه پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته، افزود: امروزه در ساختارهای جدید جهانی و با  مطرح شدن دهکده جهانی و از بین رفتن مرزها و با وجود تکنولوژی و فناوری‌های جدید، ادامه مسیر گذشته سخت است.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان عنوان کرد: آنچه امروز در حوزە معماری جهانی در حال شکل‌گیری است، جایگاه فرهنگ و هنر را نادیده می‌گیرد و این با پیشینه معماری ما کاملا متفاوت است بنابراین تلاش می‌کنیم در مسیر آموزش و ادامه حرفه‌ خود، آنها را مورد توجه قرار دهیم.

در ادامه نیز دکتر صلاح‌الدین ویسی، استاد مشاور انجمن علمی گروه معماری به تشریح فعالیت‌های انجمن پرداخت و یادآور شد: انجمن علمی گروه معماری دانشگاه کاملا دانشجو محور بوده و اساتید گروه نقش تسهیلگر داشتە و در اجرای برنامە‌های مختلف یاریگر دانشجویان هستند.
در بخش دیگر دکتر جمال قناعت و دکتر سارا سلیمانی ضمن تشریح ارتباط بخش آکادمیک با بخش حرفه ای در رشته معماری، شرایط بازار کار حرفه ای را با دانشجویان بررسی نمودند.
در این مراسم از آقای حیدر مرادی مدیر مرکز سینمایی بهمن سنندج در جهت همکاری و تعامل سازنده با دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان تقدیر شد. همچنین از زحمات و تلاش تمام اساتید عضو هیات علمی و مدعو،کارمندان و کارشناسان گروه و دانشجویان فعال فرهنگی و انجمن علمی گروه معماری تقدیر و تشکر بعمل آمد.
این مراسم با مدیریت و اجرای انجمن علمی گروه معماری و  با حمایت شرکت کیواران برگزار گردید.