10 10 2023

جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی قبلی و جدید دانشکده هنر و معماری

جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرو معماری دانشگاه کردستان روز یکشنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار گردید. در این مراسم از زحمات و تلاش آقای حامد امانی معاون پیشین آموزشی در دوران تصدی این مسولیت تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای دکتر زاهد یوسفی بعنوان معاون جدید آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معرفی شدند.