31 05 2023

رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد

کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد معماری توسط دانشجوی دانشکده هنر و معماری

آریا زبرجدی دانشجوی معماری دانشگاه کردستان موفق به کسب رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد معماری شد. دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان ضمن تبریک کسب این موفقیت، برای ایشان در ادامه مسیر تحصیلی آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.