13 05 2023

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی برگزار شد

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی  درتاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه 1402 در دانشگاه رازی برگزار گردید.

در این همایش طراحی فضاهای دانشگاهی در محورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانیهای علمی، نشستهای تخصصی و کارگاه های موضوعی از جمله بخشهای این همایش بودند

دکتر صلاح الدین مولانایی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه کردستان بعنوان دبیر نشست تخصصی در محور الزامات ویژه در طراحی فضاهای دانشگاهی در این همایش سخنرانی نمودند. همچنین دکتر صلاح الدین ویسی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه کردستان نیز بعنوان سخنران، کارگاه اصول و مبانی ساختمانهای دانشگاهی سبز در این همایش را برگزار نمودند.