23 10 2023

مدیر گروه موسیقی جدید گروه موسیقی منصوب گردید

جلسه تودیع و معارفه مدیریت گروه موسیقی

معارفه و تودیع مدیریت گروه موسیقی روز 30 مهر برگزار شد. در جلسه شورای دانشکده هنر و معماری از زحمات و تلاش‌های آقای محمد میرزایی مدیر گروه سابق موسیقی تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای وحید سلیمانی نژاد بعنوان مدیر جدید گروه موسیقی معرفی شدند.